Papperslös resehantering i molnet. Spar tid, pengar och miljö.
Leverantörsneutral, flexibelt och framtidssäkert.
Färdiga integrationer till alla ledande system och leverantörer.
Säkerhet enligt GDPR. Alla personuppgifter och all data lagras i Sverige.
Få kontroll över hela reseprocessen. Transparens och säkerhet i alla steg.
Marknadens ledande reselösning med stöd för lokala redovisnings- och ersättningsregler.
previous arrow
next arrow
Slider

eBuilder Travel - resehantering i molnet

eBuilder Travel är en molnbaserad tjänst som stödjer hela rese- och utläggsprocessen ”end to end” för såväl resenären som arbetsgivaren. Före resan hanteras resenärsprofiler, reseorder och beställning/bokning. Under resan samlas händelser som korttransaktioner, följesedlar och kvitton in löpande. Efter resan hanteras reseräkning, matchning av resekontofakturor och uppföljning av hela resans kostnader. Åtkomst till alla funktioner ges via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

eBuilder Travel är ett modulärt erbjudande där kunder fritt kan välja vilka moduler som ska användas samt hur de ska konfigureras för att anpassas till egna processer och behov. Samtidigt är de valda modulerna sammankopplade till ett integrerat flöde. Självklart ingår funktioner som rollstyrd användarhantering, flexibelt språkstöd, automatisk kontering och arbetsflöde med granskning och attest.

Lösningen är leverantörsneutral och helintegrerad med kopplingar mot kundens egna system för exempelvis ekonomi, lön och fakturering. Dessutom hanteras integrationer till externa parter som resebyråer, kortföretag, banker och resekontoleverantörer. eBuilder Travel är en global lösning med fullt stöd för nordiska regler och med allt data lagrat på säker plats i Sverige.

HELINTEGRERAD
END-TO-END

Lägre helhetskostnad och minskad administration.

SYSTEM- OCH LEVERANTÖRSNEUTRAL
Leverantörer och egna IT-system kan fritt bytas ut över tid

SÄKERHET
ENLIGT GDPR

Alla personuppgifter och all data lagras i Sverige.

Profilhantering

Att en organisations alla system och partners alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad persondata är nyckeln till en smidig och högkvalitativ reseprocess. Felaktiga personuppgifter kan ge upphov till extra administration och ökade kostnader vid såväl resebokning, ersättningshantering samt i fakturahanteringsprocessen.

eBuilder Travels kraftfulla och flexibla profilhantering säkerställer kvaltiteten genom hela reseprocessen för alla resenärer i organisationen.

travel-screen-001
travel-reseorder-001

Reseorder

Att alla anställda reser på rätt sätt är viktigt för de flesta organisationer. Reseorder underlättar efterlevnad av resepolicyn samtidigt som den minskar tiden för administration efter resan.

Med reseorder får organisationen full kontroll på kommande resor tack vare chefsgodkännande innan bokning via eBuilder Travels attestflöde. På så sätt kan onödiga och dyra resor stoppas. Dessutom kan reseorder utgöra underlag för bokning och beställning vilket spar tid och automatiserar delar av det administrativa arbetet.

Beställning och bokning

eBuilder Travels resebokningsportal gör att alla beställningar och bokningar av resor sker via ett och samma gränssnitt. I och med att endast godkända leverantörer kan väljas så styrs organisationen till att följa organisationens resepolicy.

Reseportalen är integrerad direkt mot bokningssystemen hos organisationens valda resebyrå, utan att någon extra inloggning behövs. Det säkerställer att organisationen kan nyttja de avtal som finns vilket ökar kostnadskontrollen och spar pengar.

travel-reseorder-001
travel-reserakning-002

Reseräkning

När en resa är avslutad kan resenären använda information från reseordern som underlag för sin reseräkning. Dessutom finns information om utlägg och bokade resor tillgängliga i form av redan inlästa korttransaktioner och följesedlar. Allt detta spar tid och leder till korrekta reseräkningar där hela resans kostnad konsolideras. Självklart kan man även skapa fristående utläggsrapporter.

Fakturahantering

eBuilder Travel hanterar följesedlar och resekontofakturor elektroniskt vilket ger kontroll, spar tid och underlättar uppföljning i och med att hela resans kostnad, inklusive företagsutlägg, konsolideras i reseräkningen. Följesedlar, och därmed tillhörande resekontofakturor, godkänns och attesteras i reseräkningsprocessen vilket innebär att separata attestflöden för fakturor inte längre behövs.

eBuilder Travel matchar automatiskt resekontofakturan mot tidigare mottagna och godkända följesedlar. Eventuella felaktigheter upptäcks automatiskt vilket undviker onödiga kostnader och tiden för administration minskar då endast avvikelser behöver hanteras.

travel-fakturahantering-001
travel-uppfoljning-001

Uppföljning

eBuilder Travel innehåller även en flexibel och kraftfull analysmodul. Ansvariga i organisationen kan enkelt och tydligt analysera såväl resekostnader som resemönster för att kunna styra mot resepolicy och ökad avtalstrohet. Genom att kunna följa upp och analysera alla delar av reseprocessen kan organisationen även förbättra sin reseprocess över tid.

Ett stort antal rapporter finns tillgängliga för såväl operativ som strategisk uppföljning. Rapporterna har mycket flexibla urvals- och sorteringsmöjligheter och självklart kan data exporteras för vidare bearbetning (exempelvis till Excel).