Utlägg och reseräkningar i mobilen

När vi i vårt samhälle kan göra fler och fler saker med mobilen är det en självklarhet att även ha dina utlägg och reseräkningar i din mobil. Det låter dig nämligen ha allting på ett och samma ställe. Du får ett enklare sätt att redovisa utgifter på och minskar risken att missa något till bokföringen.

Hantera enkelt dina utlägg och reseräkningar direkt i mobilen.
Hantera enkelt dina utlägg och reseräkningar direkt i mobilen.

Hantering av reseutlägg

Du kan enkelt samla alla dina utlägg under arbetsresan på ett och samma ställe. Det innebär att du slipper spara alla kvitton. Du kan enkelt logga dina utgifter steg-för-steg.

Resehantering helt i molnet

Ebuilder är en resetjänst som är helt molnbaserad. Det är en helintegrerad end-to-end tjänst som är både system- och leverantörsneutral. Dessutom följer tjänsten GDPR så att alla personuppgifter tas om hand på ett korrekt sätt.

Allt samlas på en plats

Genom den här smidiga lösningen får du allting omkring din resa samlat på ett ställe. Hela resebokningen från biljetter till övernattningar och utlägg. I tjänsten finns det möjlighet att spara uppgifter kopplade till dina personuppgifter. På så vis får både du som anställd och du som arbetsgivare mer kontroll och samtidigt en ökad flexibilitet.

Slipp administration 

Här finns alltså en möjlighet att kunna dra ner på många av de administrativa uppgifterna kring resor i arbetet. Med reseorder kan organisationen få en bättre överblick över kommande resor och tack vare att chefen kan godkänna det innan bokning kan onödiga resor eller dyra resor bli stoppade.

Andra tekniska framsteg inom bokföring

Bokföringen förändras hela tiden, även om grundsyftet är detsamma. Det kommer olika verktyg för att underlätta arbetet hela tiden. En av de tekniska framstegen som har gjort en verklig skillnad är hur mycket du kan göra med mobilen.

Utlägg i mobilen

Genom att kunna ha tjänster som reseorder i mobilen kan du till stor del arbeta papperslöst. Reseorder fungerar även som underlag till bokföring och din reseräkning. Du kan välja att ha hela resan som en konsol eller skapa fristående utläggsrapporter.

Effektivisera utläggsrapporteringen med mobila reseorder för papperslöst och enklare bokföring.
Effektivisera utläggsrapporteringen med mobila reseorder för papperslöst och enklare bokföring.

Kvittohantering i mobilen

Du kan även ha full koll på dina kvitton i mobilen. Istället för att hålla koll på fysiska kvitton som tenderar att komma bort. Du sparar både tid och energi på det här sättet. Att kunna sköta administrationen papperslöst skapar en smidigare process för dig.

Automatiskt bokföring med kort

Har du ett företagskort du kan använda dig av blir det ännu smidigare. Du kan nämligen koppla kortet till tjänsten så att alla utgifter på kortet automatiskt loggas. Dina kvitton sparas i tjänsten och det enda du behöver tänka på är vilket kort du använder.

Automatisk bokföring 

När du har hela reseprocessen på ett och samma ställe, blir även bokföringen väldigt enkel. Tack vare att systemet är integrerat med gällande lagstiftning och skatteregler hjälper det dig att redovisa korrekt samt få rätt utbetalningar.

Spara pengar och tid

Eftersom systemet gör så mycket av kringarbetet åt dig, kan du spara både pengar och tid på reseadministration. Utöver det sparar du dessutom på miljön när du inte behöver använda så mycket papper.

Andra branscher där det har blivit mobil först

Fler och fler företag väljer att kunna ge sina medarbetare möjligheten att använda olika typer av mobil bokföring. En grupp personer som använder sig av det här extra mycket är egna företagare med små företag. Kanske driver de företaget på egenhand och då är det smidigt att kunna sköta allting med mobilen.

eBuilder är en tjänst som såväl privata företag som företag i den offentliga sektorn använder sig av. Här ser vi tydligt hur deras kostnader minskar tack vare mindre administration och ökad kostnadskontroll på resor. Det är alltså en god idé att kunna samla alla dina reseutgifter på en plats.